Luật sư Lương Gia Hào - Giới thiệu Văn phòng Luật sư Chương Hoá, Giới thiệu Công ty luật cơ sở Chương Hoá, Luật sư tại Chương Hoá, Giới thiệu luật sư cơ sở Chương Hoá, Công ty luật tại Chương Hoá, Văn phòng luật cơ sở Chương Hoá, Các vấn đề kiện tụng tại Chương Hoá, Luật sư bào chữa tại Chương Hoá, Tư vấn pháp lý tại Chương Hoá, Luật sư chuyên giải quyết các vụ tranh chấp nhà cửa tại Chương Hoá, Luật sư về mảng kỹ thuật tại Chương Hoá, Luật sư chuyên về bất động sản tại Chương Hoá, Kiện tụng tranh chấp giao dịch bất động sản khu vực Chương Hoá, Luật sư tại Đài Bắc, Luật sư tại Đài Trung, Luật sư tại Tân Trúc, Luật sư tại Miêu Luật, Luật sư tại Chương Hoá, Luật sư tại Nam Đầu, Luật sư tại Vân lâm

執行律師

Luật sư Lương Gia Hào – Jiahao Liang

C.H. LIANG ATTORNEY AT LAW

 Bằng cấp-kinh nghiệm

——

.Cử nhân Luật, Đại học Quốc lập Trung Chính

.Văn phòng luật sư Thường Doanh và cộng sự

 Trình độ chuyên môn và sự tham gia

——

.Luật sư

     Thành viên của Đoàn luật sư Chương Hoá,Thành viên của Đoàn luật sư Đài Trung,Thành viên của Đoàn luật sư Đài Bắc,Các ngành nghề khắp các vùng miền trên toàn quốc.

.Trọng tài viên

     Hiệp hội Trọng tài Đài loan, Hiệp hội Trọng tài Bất động sản Đài Loan.

Luật sư nhãn hiệu

.Cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập M&A

.Thành viên của Hiệp hội Luật Kỹ thuật Đài Loan

.Thành viên Liên đoàn Luật Hàng hải Đài Loan

.Thành viên Liên Đoàn Luật sư Thái Bình Dương IPBA

.Luật sư danh dự của cục doanh nghiệp SMEs, Bộ Kinh tế

 Lĩnh vực chuyên môn

——

.Tố tụng dân sự, hình sự

.Tố tụng Hành chính

.Quản trị doanh nghiệp

.Lập kế hoạch tài chính và kiện tụng

.Thiết kế hệ thống quản lý lao động

.Lập kế hoạch và tố tụng với tài sản thừa kế và tài sản uỷ thác

.Tranh chấp bất động sản

.Các tranh chấp về kĩ thuật

.Xem xét các hợp đồng kinh doanh và cá nhân

.Dịch vụ tư vấn pháp lý lâu năm

Các vấn đề luật pháp về Trung Quốc và khu vữ Đông Nam Á

 

與我們連絡 Contact Us

我們將儘速回覆您 We'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!